Code of Conduct

Etik, moral, og miljø har altid været vigtig for os i Dantryk. Vi følger og overvåger nøje, hvordan vores medarbejdere,
leverandører og deres ansatte forholder sig til disse emner.
Vi har alle et ansvar, og alle skal forholde sig til disse vigtige forhold. Dette gælder såvel nationalt som internationalt.

Dantryks Code of Conduct gælder alle vores leverandører, og vi opdaterer dette løbende i takt med udviklingen i vores samfunds forandringer og krav.

For at kunne blive leverandør til Dantryk skal vores leverandør forpligte sig til at efterleve følgende:

  • Forbud mod børnearbejde og diskriminering,
  • Krav om grundlæggende arbejdsforhold, tilpasset oprindelseslandet.
  • Forbud mod tvangsarbejde. Man må ikke inddrive pas og andre personlige papirer.
  • Retten til frit at organiserere sig i fagforeninger.
  • Sikre tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytte medarbejdere mod kemikalier og andre farlige dampe, partikler, samt ulykker.
  • De sanitære forhold skal leve op til nutidens krav.
  • Bestikkelse må ikke modtages, tilbydes, gives, kræves eller på nogen måde accepteres.
  • Varetage miljø hensyn i såvel produktion som i transport.
  • Leve op til diverse miljøkrav og -mærkninger i såvel design og udvikling som produktion af varen.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok